OCHRONA FIZYCZNA OBIEKTÓW
Ochrona fizyczna polega na stałym zabezpieczeniu chronionego mienia poprzez pracownika ochrony fizycznej w miejscu wskazanym przez Zleceniodawcę. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień pracowników ochrony uzgadniamy ze Zleceniodawcą w sposób jednoznacznie precyzujący rodzaj i zakres ochrony oraz inne warunki współpracy dla obu stron.

OCHRONA ELEKTRONICZNA – MONITORING
Monitoring to szczególnie skuteczna i jednocześnie najtańsza forma zabezpieczenia mienia oparta na profesjonalnym systemie alarmowym zainstalowanym w Państwa biurze, domu, sklepie czy innej placówce mającej łączność z nadajnikiem. System ten polega na przekazywaniu z zainstalowanego systemu alarmowego informacji o wydarzeniu do Centrum Operacyjnego. Informacje te są automatycznie rejestrowane i natychmiast przekazywane przez operatora bazy do samochodowych grup szybkiego reagowania, znajdujących się w najbliższej odległości od miejsca zagrożenia. Zadaniem grup jest dotarcie do obiektu w jak najkrótszym czasie i podjęcie działań mających na celu wyeliminowanie czynnika zagrażającego życiu i dobrom materialnym. Operator utrzymuje jednocześnie stałą łączność z jednostkami Policji, Straży Pożarnej i Pogotowiem Ratunkowym, które w razie potrzeby zostają wezwane na miejsce zdarzenia. W zależności od systemów zainstalowanych u użytkowników informacje napływające z terenu do zbiorczych stacji komputerowych mogą mieć różny charakter i mogą sygnalizować: napad, włamanie, sabotaż systemu, pożar, zanik napięcia sieciowego lub stan akumulatorów systemu alarmowego. Wykonując dla Państwa powyższą usługę gwarantujemy instalację nowoczesnych systemów alarmowych według projektów własnych, które współpracują z siecią monitoringu. Zapewniamy Państwu konsultacje, wstępne kosztorysy, projektowanie, profesjonalny montaż i konserwację, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Natychmiastowe podjęcie akcji przez specjalistyczne grupy interwencyjne, gotowe usunąć pod wskazanym adresem przyczynę włączenia alarmu w jak najkrótszym czasie od zgłoszenia.